Posts in Aanbod Category

Number of items found: 11

Parsifal

Verblijf

VERBLIJF De zorggroep is de spil in onze werking. Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep. Elke groep heeft 5 tot 11 aantal kinderen/jongeren, een vast opvoedersteam, een psychopedagoog en een gezinsbegeleider. Als multifunctioneel centrum…

Read more »
website colored-pencils-168392_960_720

Dagopvang

Dagopvang De zorggroep is de spil in onze werking. Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep. Elke groep heeft 5 tot 11 aantal kinderen/jongeren, een vast opvoedersteam, een psychopedagoog en een gezinsbegeleider. Als multifunctioneel centrum…

Read more »
website play-184783_960_720

Begeleiding-aan-huis

Begeleiding-aan-huis: Boest MFC De Hagewinde biedt begeleiding-aan-huis. Dit is ondersteuning aan kinderen en jongeren die niet verblijven in een zorggroep.  Vanaf het eerste contact werken we nauw samen met ouders en kinderen. We hechten veel belang aan hun inbreng en…

Read more »
website children-911286_960_720

Midzomeropvang

Midzomeropvang De midzomeropvang voor de zomer 2019 is zo goed als volzet ! Ben je er dit jaar niet bij? Neem dan volgend jaar tijdig contact op met het zorgvraagteam via zorgvraagteam@hagewinde.be. = Vier superfijne mega-coole vakantieweken (zonder overnachting) voor…

Read more »
website children-1217246_960_720

Kleuters

Kleuters Voor kleuters is er een specifieke en apart gelegen zorggroepwerking opgebouwd in de Oude Bruglaan. De kleuterschool is vlakbij zodat de verplaatsingen in alle veiligheid en alle comfort kunnen verlopen. Zowel in zorggroep Sloebertje als in Ukkepuk is er…

Read more »
skateboard

16+ en kamertraining

16+ en kamertraining Vanaf 17 jaar kunnen jongeren, die al in een zorggroep verblijven, zich kandidaat stellen voor Kamertraining. Om jongeren de kans te bieden zich te oefenen in het zelfstandig wonen, en de overstap van een beschermende zorggroepwerking naar…

Read more »
Digital StillCamera

Meerderjarigen

WOONONDERSTEUNING: Woonondersteuning De Hagewinde kent verschillende vormen. Het Durmehuis is een huis in de stad, een woongemeenschap voor 9 volwassenen. Elk van deze mensen heeft een erkenning voor tehuis niet-werkenden. Binnen het Durmehuis wordt gestreefd naar een participatieve, emancipatorische en…

Read more »
Website play-stone-1743645_960_720

Ondersteunende pedagogische diensten

Vrijetijdswerking Kinderen en jongeren hebben een grote nood aan spel en ontspanning. Kinderen kunnen van thuis of vanuit de zorggroep deelnemen aan het reguliere vrije tijdsaanbod, zoals jeugdbewegingen, sportclubs, speelpleinwerking. Voor heel wat van onze kinderen en jongeren is dit…

Read more »
website kids-1925249_960_720

Logeer en kortdurende opvang

Logeren en kortopvang Kinderen en jongeren kunnen voor een korte periode (max 92 nachten per jaar)  verblijven in een zorggroep die afgestemd is op hun noden en beperking. Dit kan zowel tijdens schoolweken, weekends als tijdens vakantieperiodes.  Voor zo’n kortdurend…

Read more »
website play-stone-1738160_960_720

Crisisopvang

Crisisopvang Crisisopvang binnen Integrale Jeugdhulp verloopt steeds via het crisismeldpunt van Integrale Jeugdhulp, enkel aan te spreken door professionele hulpverleners. Hiervoor is geen goedkeuring nodig bij het VAPH.

Read more »