Gebruikersraad

De gebruikersraad

Binnen het MFC hechten we veel belang aan overleg en participatie. We doen dit in onze dagelijkse contacten, maar ook in de wettelijk verplichte overlegorganen.
De gebruikersraad is een verplicht overlegorgaan waar ouders en directie van de voorziening met elkaar overleg plegen.
Dit overlegorgaan zorgt voor de collectieve inspraak en participatie van ouders in de zorgverlening rondom hun kind.

Een vijftal ouders aanvaardden deze opdracht voor een periode van 4 jaar en komen 5 maal per jaar samen met de directie om belangrijke inhoudelijke, financiële en beleidsmatige thema’s te bespreken.
Concreet gaat dit ondermeer over infrastructuur, het kwaliteitshandboek, de tevredenheidsmetingen, klachten, …

Wilt u contact opnemen met iemand van de gebruikersraad of met haar voorzitter, mevr. Lutgart Vermeeren, dan kan dit via info@hagewinde.be.

zorg