Tevredenheidsmeting 2015 – minderjarigen

Onze organisatie en werking zijn de laatste twee jaar grondig gewijzigd. De huidige MFC-realiteit brengt met zich mee dat de basis van vergelijking van de resultaten (met de metingen van de voorbije jaren) een stuk weg is.

Vanuit een aantal vaststellingen kozen we niet meer voor een globale meting maar voor een gerichte bevraging van deelaspecten van onze werking.

Een aantal wijzigingen in de werking werden gemaakt om efficiënter en doelgerichter te werken:

- een van deze grote wijzigingen is de aanpak van bij de aanmelding tot aan de opname door het zorgvraagteam

-  door het flexibeler werken is het zorgaanbod  naar verschillende gasten ook (sterk) gewijzigd, belangrijk in dit proces is niet enkel de evaluatie op organisatorisch vlak, maar evenzeer de tevredenheid bij de gasten over dit “schakelproces”.

Deze beide onderwerpen werden bevraagd bij de  kinderen/jongeren en ouders/context.

De kinderen/jongeren werden persoonlijk geïnterviewd. De ouders/context werden telefonisch gecontacteerd. De kwaliteitscoördinator nam deze interviews af.

De samenwerking met “externe” partners  tijdens het proces van aanmelding tot opname werd bevraagd via een mailing.

Een bundeling van de antwoorden:

1.De ouders/context  die verschillende contacten met ons zorgvraagteam hadden “vanaf de aanmelding tot intake” geven aan dat:

-  zij de kennismakings- en intake gesprekken  zeer waarderen.

-  de ontvangst in onze organisatie, de informatie, de opvolging  een voltreffer zijn.

-  de lange wachtlijsten  soms een domper zijn en dat de voorbereidende gesprekken voor de wachtende ouders soms verwachtingen scheppen.

2. Onze “nieuwe” kinderen/jongeren  vinden dat:

-  ze goed opgevangen zijn opgevangen door en in de zorggroep

-  ze vragen mogen en kunnen stellen

-  het makkelijker is om zich thuis te voelen en aan te passen als er bekende gezichten in de zorggroep zijn.

3. Onze externe partners geven mee dat:

-  zij de samenwerking met het zorgvraagteam waarderen

-  de wachtlijsten frustraties opwekken

4. Onze kinderen/jongeren die een overstap gemaakt hebben naar een andere zorgvorm/groep zeggen dat :

-  ze op voorhand op bezoek geweest zijn naar de nieuw groep of studio.

-  ze nog steeds contact hebben met “oude opvoeders”(meestal oudere gasten)

-  ze hun oude opvoeders nog gezien hebben na de overstap

5. De ouders die betrokken waren in een overstap naar een andere zorgvorm (schakeling) van hun kinderen/jongeren  geven aan dat zij :

-  een sterke appreciatie hebben voor het feit dat ook moeilijke gasten de kans krijgen om het te proberen in een andere profielgroep.

-  op een zeer goeie manier werden ontvangen en opgevangen in de nieuwe groepen van hun k/j.

-  ondervinden dat de begeleiders praten met k/j vanuit de bezorgdheid van de ouders.

-  het enorm appreciëren dat er huisbezoeken kunnen afgesproken worden na 17u.

-  goed werden voorbereid op de overstap.

-  goed werden begeleid  door de (aandachts)opvoeders van de oude groep.

-  het bezoek op voorhand positief vinden.

Onze algemene conclusie :

-  Het werken met het zorgvraagteam in het proces van aanmelding tot intake is een goeie keuze.

-  Door schakelbegeleidingen te formaliseren gebeuren deze op een nog bewustere manier.

De persoonlijke aanpak van de meting is tijdsintensief, maar geeft een grondiger zicht op de  beleving van onze kinderen/jongeren en ouders/context.