Posts in Aanbod Category

Number of items found: 12

Hagewinde GIO

Globale Individuele Ondersteuning

Globaal Individuele Ondersteuning wil inclusieve trajecten van jonge kinderen met specifieke zorgen ondersteunen.  Wie komt in aanmerking? GIO richt zich naar diensten kinderopvang en buitenschoolse opvang regulier kleuteronderwijs en 1e leerjaar basisonderwijs die kinderen van 0 tot 7 jaar begeleiden…

Read more »

Verblijf

VERBLIJF De zorggroep is de spil in onze werking. Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep: er zijn 2 kleutergroepen, 2 verblijfsgroepen met autispecifiek leefklimaat, 6 groepen met ondersteunend en ontwikkelingsgericht leefklimaat, 2 verblijfsgroepen met…

Read more »

Dagopvang

Dagopvang De zorggroep is de spil in onze werking. Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep. Elke groep heeft 5 tot 11 aantal kinderen/jongeren, een vast opvoedersteam, een psychopedagoog en een gezinsbegeleider. Als multifunctioneel centrum…

Read more »

Begeleiding-aan-huis

Begeleiding-aan-huis: Boest MFC De Hagewinde biedt begeleiding-aan-huis. Dit is ondersteuning aan kinderen en jongeren die niet verblijven in een zorggroep.  Vanaf het eerste contact werken we nauw samen met ouders en kinderen. We hechten veel belang aan hun inbreng en…

Read more »

Midzomeropvang

Midzomeropvang = Vier superfijne mega-coole vakantieweken (zonder overnachting) voor kinderen met bijzondere noden ! = Georganiseerd door enthousiaste en professionele begeleiders van MFC De Hagewinde ! Midzomerwerking is vakantieopvang voor kinderen van 6 tot 13 jaar in de vorm van speelpleinwerking voor…

Read more »

Kleuters

Kleuters Voor kleuters is er een specifieke en apart gelegen zorggroepwerking opgebouwd in de Oude Bruglaan. De kleuterschool is vlakbij zodat de verplaatsingen in alle veiligheid en alle comfort kunnen verlopen. Zowel in zorggroep Sloebertje als in Ukkepuk is er…

Read more »

16+ en kamertraining

16+ en kamertraining Vanaf 17 jaar kunnen jongeren, die al in een zorggroep verblijven, zich kandidaat stellen voor Kamertraining. Om jongeren de kans te bieden zich te oefenen in het zelfstandig wonen, en de overstap van een beschermende zorggroepwerking naar…

Read more »

Meerderjarigen

WOONONDERSTEUNING: Woonondersteuning De Hagewinde kent verschillende vormen. Het Durmehuis is een huis in de stad, een woongemeenschap voor 9 volwassenen. Elk van deze mensen heeft een erkenning voor tehuis niet-werkenden. Binnen het Durmehuis wordt gestreefd naar een participatieve, emancipatorische en…

Read more »

Ondersteunende pedagogische diensten

Vrijetijdswerking Kinderen en jongeren hebben een grote nood aan spel en ontspanning. Kinderen kunnen van thuis of vanuit de zorggroep deelnemen aan het reguliere vrije tijdsaanbod, zoals jeugdbewegingen, sportclubs, speelpleinwerking. Voor heel wat van onze kinderen en jongeren is dit…

Read more »

Logeer en kortdurende opvang

Logeren en kortopvang Kinderen en jongeren kunnen voor een korte periode (max 92 nachten per jaar)  verblijven in een zorggroep die afgestemd is op hun noden en beperking. Dit kan zowel tijdens schoolweken, weekends als tijdens vakantieperiodes.  Voor zo’n kortdurend…

Read more »