Posts in Aanbod Category (page 2)

Number of items found: 12

Crisisopvang

Crisisopvang Crisisopvang binnen Integrale Jeugdhulp verloopt steeds via het crisismeldpunt van Integrale Jeugdhulp, enkel aan te spreken door professionele hulpverleners. Hiervoor is geen goedkeuring nodig bij het VAPH.

Read more »

Outreach

Outreach MFC De Hagewinde heeft gedurende vele jaren expertise en deskundigheid opgebouwd in het omgaan met problemen en beperkingen vanuit een gedrags– en emotionele stoornis  (GES), een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een licht tot matig mentale beperking. Vanuit deze expertise bieden…

Read more »