De Hagewinde is een multifunctioneel centrum (MFC)

Onze organisatie werd door de Vlaamse overheid samen met nog negen andere voorzieningen geselecteerd om deel te nemen aan het pilootproject ‘multifunctionele centra’.

Tijdens deze pilootfase (2012-2014) kan De Hagewinde mee vorm geven aan het toekomstig beleid in onze sector en zal zij haar zorgverlening nog beter kunnen afstemmen op de noden van haar kinderen/jongeren.
De krachtlijnen waar De Hagewinde als MFC in deze periode extra op zal inzetten zijn:

  1. Elk kind start in en heeft op elk moment de meest passende en “lichtst” mogelijke zorgvorm (internaat/semi-internaat/thuisbegeleiding/dagbesteding)
  2. Er is voor elk kind meer continuïteit in de zorg
  3. Er wordt meer gefocust op het versterken van de thuiscontext
  4. Thuisbegeleiding is volwaardig zorgaanbod

Meer weten? info@hagewinde.be