Nieuws (page 4)

Ondersteunende pedagogische diensten

Vrijetijdswerking Kinderen en jongeren hebben een grote nood aan spel en ontspanning. Kinderen kunnen van thuis of vanuit de zorggroep deelnemen aan het reguliere vrije tijdsaanbod, zoals jeugdbewegingen, sportclubs, speelpleinwerking. Voor heel wat van onze kinderen en jongeren is dit…

Read more »

Logeer en kortdurende opvang

Logeren en kortopvang Kinderen en jongeren kunnen voor een korte periode (max 92 nachten per jaar)  verblijven in een zorggroep die afgestemd is op hun noden en beperking. Dit kan zowel tijdens schoolweken, weekends als tijdens vakantieperiodes.  Voor zo’n kortdurend…

Read more »

Crisisopvang

Crisisopvang Crisisopvang binnen Integrale Jeugdhulp verloopt steeds via het crisismeldpunt van Integrale Jeugdhulp, enkel aan te spreken door professionele hulpverleners. Hiervoor is geen goedkeuring nodig bij het VAPH.

Read more »

Outreach

Outreach MFC De Hagewinde heeft gedurende vele jaren expertise en deskundigheid opgebouwd in het omgaan met problemen en beperkingen vanuit een gedrags– en emotionele stoornis  (GES), een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een licht tot matig mentale beperking. Vanuit deze expertise bieden…

Read more »

De avonden van De Hagewinde: 17+18 maart

MFC De Hagewinde organiseert 2 feestelijke avonden. Iedereen is welkom! Op vrijdag 17 maart  koken we lekkere Lokerse kost; op zaterdag 18 maart quizzen we! Zin in een leuk avondje uit? Schrijf je nu in; we verwachten je. Op vrijdag…

Read more »

Emotionele ontwikkeling

Het onderzoek is gestart vanuit de praktijk en vanuit een nood aan duidelijke handvaten om zich als begeleider – nog beter – te kunnen afstemmen op de emotionele noden van mensen met een verstandelijke beperking. Een jaar lang werd er…

Read more »

Krakbier in de kijker

WINNAARS WEDSTRIJD ZIJN BEKEND  !!!! Pastoraal werker Peter Van Lokeren van De Hagewinde neemt binnenkort afscheid van het multifunctioneel centrum voor kinderen met een beperking. Vlak voor zijn pensioen schreef hij een verhaal over Krak, het huisbiertje van De Hagewinde. Het…

Read more »

Sint op bezoek !

Een bezoek aan de Hagewinde stond ook op de agenda van de Sint ! Met veel plezier en een groot hart kwam hij bij de kinderen en jongeren langs. En zie, zij hadden een heuse show voor hem voorbereid – met…

Read more »

Brand leren blussen

Medewerkers van de Hagewinde kregen een opleiding: eerste interventie bij brand. Deze opleiding vond plaats in een bus! De blusbus bleek een indrukwekkende setting te zijn. Alle deelnemers waren verplicht om beschermkledij aan te doen en na theoretische toelichting kregen…

Read more »

Comedy Night !

Comedy night!  Multifunctioneel Centrum De Hagewinde organiseert een comedy night en nodigt jou van harte uit! Op donderdag 20 oktober komen, live on stage, 2 rasechte stand-up-comedians: Han Solo en Ralf Jennes! Ralf raakt. Met frisse humorgedichten en sappige verhalen.…

Read more »