20 jaar wonen en werken voor volwassenen

WONEN

1993: oprichting van het Durmehuis. In de Durmelaan wonen 6 mensen. Na enkele jaren wonen er 8 mensen en tegen 1998 zelfs 9 (dankzij een omgebouwde garage kan een negende bewoner een plekje vinden).

2003: verhuis naar de Zelebaan. Er wonen 11 mensen in comfortabele omstandigheden: elke bewoner beschikt over een eigen kamer en individueel sanitair.

In 2008 betrekken we in de Luikstraat 2 studio’s waar 2 bewoners individueel wonen, nog steeds onder begeleidingsvorm tehuis niet-werkenden. Er wonen zo 13 mensen in het tehuis, precies zoveel als de erkenning telt.

Oktober 2013: 3 mensen verhuizen van de Zelebaan naar een woonhuis in de Louis Herbertstraat waar ze samen wonen, ook onder begeleidingsvorm tehuis niet-werkenden. Er blijven 8 mensen samen wonen op de Zelebaan.

WERKEN

Werken krijgt in het tehuis veel aandacht. Van bij de start wordt er geprobeerd om de bewoners een aparte werkplek te geven. In de beginjaren is dat op de zolder in Hagewinde, later in een klasje.

Daarna werkt men een tijdje waar nu het strijkproject van de WEP+ is. In 1996 trekt men naar een pand in de Heirbrugstraat. Later wordt een huis in de Groendreef ingericht, men focust daar op verschillende takken in dagbesteding (creatieve technieken, was&strijk, beweging). Het werken wordt gelinkt aan arbeidszorg.

Omdat het huis in de Groendreef verkocht wordt installeert men een heus Atelier op de campus van Hagewinde. In 2009 vinden we onze huidige stek in de Luikstraat, vlak bij de studio’s van het tehuis.

Naast het werkaanbod in het Atelier werken een aantal bewoners bij zorgboeren of nemen ze vrijwilligerstaken op zich (hulp in een crèche, Plantentuin van Universiteit Gent,…). Het Atelier biedt ook in beperkte mate een werkplek aan voor bewoners van andere voorzieningen in Lokeren.