Collectieve inspraak

Collectieve inspraak

Volgens artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, met wijzigingsbesluit van 17/3/2017 organiseert de Hagewinde collectieve inspraak, omwille van het ontbreken van een collectief overlegorgaan

Er zal minstens 2 maal per jaar een nieuwsbrief aan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers digitaal worden bezorgd met mogelijkheid tot reflectie.
Naast deze wijze van collectieve inspraak bestaat onze kinderraad en jongerenraad die de inspraak en participatie van de kinderen/jongeren waarborgt.

zorg