Gebruikersraad

De gebruikersraad, Collectief Overlegorgaan (COO)

Binnen het MFC hechten we veel belang aan overleg en participatie. We doen dit in onze dagelijkse contacten, maar ook in de wettelijk verplichte overlegorganen.
Het Collectief overlegorgaan is een verplicht overlegorgaan waar ouders en directie van de voorziening met elkaar overleg plegen.
Dit overlegorgaan zorgt voor de collectieve inspraak en participatie van ouders in de zorgverlening rondom hun kind.

Een vijftal ouders aanvaardden deze opdracht voor een periode van 4 jaar en komen 5 maal per jaar samen met de directie om belangrijke inhoudelijke, financiële en beleidsmatige thema’s te bespreken.
Concreet gaat dit ondermeer over infrastructuur, het kwaliteitshandboek, de tevredenheidsmetingen, klachten, …

Wilt u contact opnemen met iemand van het Collectief overlegorgaan of met de voorzitter, de heer Willy Neels, dan kan dit via info@hagewinde.be.

zorg