Kwaliteit

Kwaliteit van de dienstverlening

“Kwaliteit” is een term die we dagelijks veel gebruiken, maar die voor iedereen een andere betekenis heeft.
Eén van de vele definities is : ”net iets meer voldoen aan de steeds toenemende verwachtingen van de interne en externe klant”.

De kwaliteit van een dienstverlening wordt niet bepaald door wat de verstrekker er in stopt. Kwaliteit gaat enkel over hoe ‘de klant’ de dienstverlening ervaart.

Wanneer deze definitie wordt omgezet naar de dagelijkse praktijk van het MFC betekent dit het volgende :

  • Elke dienst, zorggroep, afdeling binnen het MFC besteedt aandacht aan de wijze waarop men zijn doelen bereikt, de wijze waarop men zorg verleent. De manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden is duidelijk en transparant.
  • De doelstellingen worden in een jaarlijks actieplan geformuleerd zodat de acties worden opgevolgd en gekend zijn door de medewerkers.
  • Door in dialoog te gaan met onze ouders, kinderen én door hen regelmatig hun mening te vragen over de dienstverlening zien we telkens kansen om te verbeteren.
  • Door zorg te dragen voor de medewerkers worden zij gestimuleerd en gemotiveerd wat er toe bijdraagt dat er een goede dienstverlening wordt gegeven.
  • Door de verschillende nieuwe projecten en samenwerkingen die we aangaan met andere partners (scholen, CLB,..) verrijken we telkens ons aanbod.
  • Door de afspraken, instructies en ondersteunende teksten te bundelen in een kwaliteitshandboek heeft iedereen dezelfde en de juiste informatie.

kwaliteit