De Vinderij, school voor Buitengewoon Basisonderwijs
Multifunctioneel Centrum De Hagewinde
De Karwij, school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

Klik om de website te bezoeken.
School voor Buitengewoon Basisonderwijs

Klik om de website te bezoeken.
Multifunctioneel Centrum

Klik om de website te bezoeken.

In het jaar 1837 kwamen 4 jonge vrouwen aan in Lokeren. Het waren Zusters van Liefde, naar Lokeren gezonden om er een nieuwe kloostergemeenschap op te richten en er de leiding van het plaatselijke hospitaal over te nemen. In 1887 startten ze het ‘maison Saint-Benoit’, een initiatief dat zou uitgroeien tot wat De Hagewinde nu is!

De christelijke waarden zijn ook op vandaag belangrijk en kenmerkend voor De Hagewinde.
We geven ze vorm via zeven ankerpunten:

 • We kiezen ervoor ons gastvrij op te stellen. Door een warme en persoonlijke benadering slagen we erin mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn;
 • We kiezen ervoor ons solidair op te stellen - zowel naar de kinderen, jongeren en volwassenen als naar eigen medewerkers;
 • We kiezen voor kwaliteit door te werken vanuit een professionele houding. We leggen de lat hoog voor alle aspecten van werken en samenwerken;
 • We kiezen voor evenwaardigheid en zien het verschil tussen mensen als een bron van verrijking. We wijzen iedere vorm van onverdraagzaamheid of discriminatie af;
 • We kiezen voor dialoog. We luisteren en geven blijk van echtheid en eerlijkheid doordat we vertrekken vanuit een overtuiging van openheid;
 • We kiezen voor soberheid. We aanvaarden beperkingen en gaan meer spaarzaam om met wat voorhanden is. We verzetten ons tegen verspilling;
 • We kiezen voor vernieuwing en groei omdat we geloven in de groeimogelijkheden van mensen en de veranderbaarheid van dingen. We werken continu aan verbetering.
Deze zeven ankerpunten sturen ons werk, elke dag opnieuw. Dit geeft een belangrijke extra dimensie aan de wijze waarop we in onze groep met onze kinderen, jongeren en volwassenen omgaan!
X

In het jaar 1837 kwamen 4 jonge vrouwen aan in Lokeren. Het waren Zusters van Liefde, naar Lokeren gezonden om er een nieuwe kloostergemeenschap op te richten en er de leiding van het plaatselijke hospitaal over te nemen. In 1887 startten ze het ‘maison Saint-Benoit’, een initiatief dat zou uitgroeien tot wat De Hagewinde nu is!

De christelijke waarden zijn ook op vandaag belangrijk en kenmerkend voor De Hagewinde.
We geven ze vorm via zeven ankerpunten:

 • We kiezen ervoor ons gastvrij op te stellen. Door een warme en persoonlijke benadering slagen we erin mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn;
 • We kiezen ervoor ons solidair op te stellen - zowel naar de kinderen, jongeren en volwassenen als naar eigen medewerkers;
 • We kiezen voor kwaliteit door te werken vanuit een professionele houding. We leggen de lat hoog voor alle aspecten van werken en samenwerken;
 • We kiezen voor evenwaardigheid en zien het verschil tussen mensen als een bron van verrijking. We wijzen iedere vorm van onverdraagzaamheid of discriminatie af;
 • We kiezen voor dialoog. We luisteren en geven blijk van echtheid en eerlijkheid doordat we vertrekken vanuit een overtuiging van openheid;
 • We kiezen voor soberheid. We aanvaarden beperkingen en gaan meer spaarzaam om met wat voorhanden is. We verzetten ons tegen verspilling;
 • We kiezen voor vernieuwing en groei omdat we geloven in de groeimogelijkheden van mensen en de veranderbaarheid van dingen. We werken continu aan verbetering.
Deze zeven ankerpunten sturen ons werk, elke dag opnieuw. Dit geeft een belangrijke extra dimensie aan de wijze waarop we in onze groep met onze kinderen, jongeren en volwassenen omgaan!

De drie organisaties binnen de zorg- en onderwijsgroep De Hagewinde richten zich naar:

kinderen, jongeren en volwassenen

 • met een gedrags- en emotionele stoornis
 • en/of een autismespectrumstoornis
 • en/of een mentale beperking
X

De drie organisaties binnen de zorg- en onderwijsgroep De Hagewinde richten zich naar:

kinderen, jongeren en volwassenen

 • met een gedrags- en emotionele stoornis
 • en/of een autismespectrumstoornis
 • en/of een mentale beperking

De scholen en het multifunctioneel centrum werken samen aan dezelfde opdracht:

Kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
bij hun groei naar volwaardige burgers
op maat en zorgzaam ondersteunen
en hun rechtmatige plaats in de samenleving al doende afdwingen

X

De scholen en het multifunctioneel centrum werken samen aan dezelfde opdracht:

Kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
bij hun groei naar volwaardige burgers
op maat en zorgzaam ondersteunen
en hun rechtmatige plaats in de samenleving al doende afdwingen

hageadminhome