Werken

‘De Waaier’ (een arbeidszorgproject gehuisvest in de gebouwen van De Hagewinde) biedt ondersteuning op het vlak van dagbesteding. Op een zo arbeidsmatig mogelijke manier worden verschillende vaardigheden ingeoefend en toegepast. Was- en strijk en creatieve technieken zijn de voornaamste peilers.

Daarnaast vormt sportieve beweging een derde invalshoek.
De dagbesteding van bewoners van het Durmehuis kan zich ook buiten de Waaier situeren.

Werk op maat, zorg op maat, zelfbepaling en traject vormen vier sleutelwoorden.

Sommige mensen doen vrijwilligerswerk of gaan een aantal dagen per week naar een ander arbeidszorgproject.
Werken in zorgboerderijen is voor een aantal van onze cliënten een uitdrukkelijke keuze.

De Waaier stelt zich in beperkte mate (daar waar er ruimte is) ook open voor arbeidszorgmedewerkers van collega voorzieningen in Lokeren. Om de nodige diversiteit en stimuli te kunnen bieden zijn het Durmehuis en De Waaier organisatorisch van elkaar gescheiden: beide hebben een eigen locatie met eigen begeleidend personeel.