Welkom

Beste lezer,

Van harte welkom bij de Ondersteuning voor volwassenen (OVV) van De Hagewinde. Wij zijn een door het VAPH vergunde aanbieder en beschikken over een bijzonder toegewijd team dat professionele hulp biedt aan volwassenen met een beperking. Wij bieden zowel woonondersteuning als dagondersteuning.

Binnen de woonondersteuning hebben 9 mensen een thuis in een groepshuis, 2 mensen wonen in een eigen studio en 3 mensen wonen samen in een Lokerse woonwijk. In onze dagondersteuning worden onze eigen bewoners en 3 extra mensen begeleid.

Onze organisatie is sterk in beweging, zeker in een periode als deze waarin werk gemaakt wordt van de 'persoonsvolgende financiering'. We blijven bij en werken er samen aan om in de nabije toekomst meer mensen een gepaste ondersteuning te kunnen bieden.

Ik hoop dat deze website u in voldoende mate een beeld geeft van de zorgzame wijze waarop wij elke dag opnieuw onze bewoners op maat willen ondersteunen.

Bert Vanacker
algemeen directeur

Ons laatste nieuws

Vergunde aanbieder

Vroeger had men in De Hagewinde een erkenning als tehuis niet-werkenden voor het opnemen van 13 gehandicapte volwassenen
  • met verstandelijke stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen (waaronder ook het autismespectrum),
  • met eventuele bijkomende stoornissen
  • niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken,
  • in de gebouwen gelegen in de Zelebaan, Luikstraat en Louis Herbertstraat te 9160 Lokeren
  • Vanaf 1 januari 2015 werd overgestapt naar het stelsel van Flexibel Aanbod Meerderjarigen; vanaf 1 januari 2017 worden we 'vergunde aanbieder'. Deze nieuwe vormen garanderen een grotere mogelijkheid tot flexibilisering van de zorg. Zo werd in mei 2016 gestart met een nieuw project voor deeltijdse dagondersteuning voor volwassenen in De Hagewinde.

Zoef

Ga je graag naar de film, een avondje bowlen, eens lekker uit eten en wil je daarbij ook een vrijwillig engagement opnemen?

ZOEF wil personen met een beperking de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een aangenaam vrijetijdsaanbod met ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers.
Neem dan snel contact op!

Contactgegevens

Stien Ongena
MFC De Hagewinde
Poststraat 6
9160 Lokeren09 337 89 00