Zorg à la carte voor volwassenen met een beperking

Volwassenen met een beperking, die wonen in de regio Waas en Dender, kunnen bij een nieuwe lokale hulpverlener terecht voor persoonlijke ondersteuning op vlak van dagelijkse zorg en woonbegeleiding. Met hun persoonsvolgend budget of met eigen middelen kunnen ze hulp inkopen in kader van hun vrije tijd, mobiliteit, welzijn en ook huishoudelijke hulp. ZORGàlaCARTE, de nieuwe zorgverstrekker aan huis, heeft jarenlange ervaring met de beoogde doelgroep.

De Hagewinde en Emiliani, 2 gekende zorgverleners binnen de sector van personen met een handicap, sloegen de handen in elkaar om een aanbod uit te werken dat tegemoet komt aan de noden van volwassenen met een beperking die niet aan hun organisaties verbonden zijn. Het aanbod is even kwalitatief maar richt zich naar de volwassene die thuis ondersteuning wenst.

Meer info: www.zorgalacarte.be