Interne werking

De woonondersteuning in De Hagewinde wordt aangeboden volgens een visie waarin individuele benadering en empowerment zwaartepunten vormen. Er wordt hard aan gewerkt om ondersteuning op maat te bieden. De ondersteuningsplannen worden met de bewoners gemaakt, de mentor (een woonbegeleider) krijgt uitdrukkelijk ruimte om de keuzes die in het plan gemaakt worden samen met de bewoner vorm te geven.

Daarnaast moet er uiteraard met een groep van 9mensen worden samen geleefd in het Durmehuis, met 3 in de Louis Herbertstraat en dienen ook de 2 bewoners die individueel in een studio wonen in de Luikstraat voldoende begeleiding en ondersteuning te krijgen.

Een tiental woonbegeleiders (ruim 6 voltijds equivalenten) maken de dagelijkse ondersteuning waar. In het Durmehuis borgen zij een 24-uurs begeleiding. In de Louis Herbertstraat gaan woonbegeleiders elke weekdag en een dag in het weekend langs. De bewoners van de Louis Herbertstraat kunnen, net als de 2 studiobewoners, op elk moment in het Durmehuis terecht voor ondersteuning (naast de ondersteuning die hen in de week individueel wordt aangeboden). Dat kan betekenen dat ze bellen of langskomen. De garantie van die ondersteuning maakt deze gedifferentieerde werkvormen mogelijk.

2 halftijdse huishoudelijk medewerkers maken het woonteam vol, zij zorgen voor het onderhoud van alle ruimtes waar OVV De Hagewinde over beschikt en koken 3 dagen per week samen met de bewoners.

In De Waaier, de officiële naam van wat we beter kennen als het Atelier, werken 3 werkbegeleiders halftijds.
Er wordt gezorgd voor een dagelijks aanbod van 2 dagdelen dagondersteuning voor telkens een groepje van 4 mensen, merendeels mensen die ook woonondersteuning in OVV De Hagewinde hebben. Daarnaast krijgen enkele gebruikers van andere vergunde aanbieders in Lokeren dagondersteuning in het Atelier.

Er is 1 voltijdse verantwoordelijke voor OVV De Hagewinde.

*OVV = Ondersteuning voor volwassenen