Wonen

WOONONDERSTEUNING:

Woonondersteuning in De Hagewinde kent verschillende vormen.

Het Durmehuis is een huis in de stad, een woongemeenschap voor 9 volwassenen. Elk van deze mensen heeft een erkenning voor tehuis niet-werkenden. Binnen het Durmehuis wordt gestreefd naar een participatieve, emancipatorische en individuele benadering, weliswaar begrensd (maar net zo goed gestimuleerd) door het groepsleven.

Het dagelijkse leven, in al zijn facetten, is het leidmotief. Er wordt gegeten en geslapen, gefeest en gewerkt, op uitstap en op vakantie gegaan, hobby’s worden beoefend, enz…

Het weekend brengen de bewoners door in het Durmehuis of bij familie.

Niemand (begeleider, ouder, vriend) kan zonder toestemming op mijn kamer. Er wordt steeds geklopt en gewacht op antwoord alvorens men binnenkomt. Dit vind ik zeer belangrijk!

In de Luikstraat wonen 2 personen individueel in een studio. Ook zij hebben een erkenning tehuis niet-werkenden. Ze worden op maat ondersteund en krijgen allebei intensieve begeleiding die tegemoet komt aan hun noden. Het individueel ondersteunen biedt voor beiden een grote meerwaarde. Het woonhuis Durmehuis fungeert daarnaast als veilige haven: soms gaat men daar eten, vrienden bezoeken, aankloppen als er een probleem is. De 2 begeleiders die deze beide personen ondersteunen werken ook in het Durmehuis als woonbegeleider en zorgen er aldus voor dat er een zeer levendige verbinding is. De nabijheid van het arbeidszorgproject De Waaier biedt een tweede verankering.

In de Louis Herbertstraat wonen 3 mensen samen in een gewoon woonhuis in een woonwijk. De woonbegeleiding komt dagelijks langs. Deze 3 mensen kunnen ook altijd terecht in het Durmehuis.

DAGONDERSTEUNING:

Sedert mei 2016 is er een project van start gegaan voor 3 mensen deeltijdse dagondersteuning. Het is de betrachting
om arbeidsmatig met deze mensen aan de slag te gaan.
3 Halve dagen per week bedienen zij samen met de begeleidster de personeelsleden in het personeelsrestaurant. 1 Volledige dag wordt besteed aan persoonlijke ondersteuning, aangevuld met licht logistieke taken en ontspanningsactiviteiten.