Inspraak

Onze bewoners overleggen indien zij dat wensen over topics die het samenleven aanbelangen, er is hier geen verplichting tot deelname aan het overleg. Individueel krijgt inspraak vorm in de ondersteuningsplanning. Tweejaarlijks wordt er een tevredenheidsbevraging gedaan.