Stage

OVV de Hagewinde gaat met tal van scholen, hogescholen en universiteiten engagementen aan om hun studenten in ons werkveld begeleid stage te laten lopen.

Heb je vragen mbt stages, richt je dan tot stage@hagewinde.be.