Doelgroep

Wij ondersteunen onze cliënten én hun omgeving.

Volwassen mensen met sociaal-communicatieve en/of mentale beperkingen
Mensen die in onze voorziening leven zijn sociaal kwetsbare mensen. Ze kunnen niet op de gewone ‘huisje-tuintje’ manier leven. In het hulpverlenerlandschap zullen ze omschreven worden als ‘personen met een stoornis in het autismespectrum’ of ook als ‘personen met een mentale handicap’ of nog anders.