Welkom

Ons laatste nieuws

Beste ouders, kinderen/jongeren,
Beste lezer,

Van harte welkom bij het MFC De Hagewinde.
Meer dan 200 medewerkers begeleiden dagelijks op bijzonder gedreven wijze onze kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben tal van mogelijkheden maar hebben op één of andere wijze een extra hulp nodig. Wij willen hen deze professionele hulp bieden en hen zo in hun opvoedingssituatie en in hun groei naar volwassene optimaal ondersteunen.
Door onze grote expertise voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen, kinderen met autisme en kinderen met lichte tot matige mentale beperking verzekeren wij de professionele aanpak die elk kind nodig heeft.
En omdat elk kind, elke situatie en elk moment uniek is, willen wij deze telkenmale op een unieke wijze aanpakken. Ik ben blij te kunnen zeggen dat het engagement en de betrokkenheid van onze medewerkers hierbij een van onze grote troeven is!

Bert Vanacker
algemeen directeur