Structurele samenwerking

Wie echt goed in iets wil zijn, doet dit meestal niet alleen, maar omringt zich met sterke partners.
Daarom omringt MFC De Hagewinde zich met partner die haar werking versterken.
De partners van MFC De Hagewinde zijn bijzonder talrijk.

Enkele van haar partners waarmee zij een langdurige en gestructureerde samenwerkingsband heeft zijn:


Tabor vzw is een organisatie die een netwerk vormt rond een aantal dienstverlenende organisaties uit onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg. VZW Tabor werd door de Congregatie Zusters van Liefde van J.M., Noordprovincie, opgericht op 29 januari 2003

VAPH 2017

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maakt deel uit van de Vlaamse overheid en wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen. Concreet zijn zij voor MFC De Hagewinde de regelgevende en subsidiërende overheid.