Historiek

De historiek van MFC De Hagewinde gaat terug tot 1887.
In dat jaar werd door de Zusters van Liefde op de huidige campus het “Maison Saint Benoit: Asile pour jeunes filles aliénées” opgericht. Het was de eerste voorziening in België die zich richtte naar meisjes met een mentale beperking.

De eerste jaren verbleven er een 90-tal kinderen en in 1920 waren dit er 500. De naam veranderde toen naar ‘M.P.I. Sint-Benedictus’ en er ontwikkelde zich een duidelijker pedagogisch beleid. Tijdens de jaren ’60 werd de voorziening door het ‘ministerie van Volksgezondheid’ erkend als internaat, externaat en nadien ook als semi-internaat. Met deze laatste erkenning trad de thuiscontext in de pedagogische benadering een stuk meer op de voorgrond.

Vanaf de jaren ’70 werden ook jongens begeleid en werd de doelgroep explicieter gericht naar kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of met een stoornis uit het autismespectrum. In de jaren ’80 werd het concept ‘zorg op maat’ een wezenlijke leidraad en dit wordt sindsdien steeds meer verfijnd.

 • 1964 Officiële erkenning van het internaat en externaat van het MPI voor 300 behoeftige, zwakzinnige meisjes tussen 6 en 21 jaar.
 • 1968 Eerste orthopedagoge in dienst van MPI Sint-Benedictus.
  Officiële erkenning van het semi-internaat van het MPI voor 25 jongeren.
 • 1972 De eerste jongens worden in het Sint-Benedictusinstituut opgenomen.
  Eerste bouwfase gedecentraliseerde paviljoenen.
 • 1973 MPI Sint-Benedictus wordt MPI De Hagewinde.
  Eerste ‘buitenhuis’ van MPI midden in de stad Lokeren.
 • 1986 MPI De Hagewinde wordt Sociaal Orthopedagogisch Centrum (SOC) De Hagewinde.
 • 2000 De laatste zuster van Liefde in De Hagewinde gaat uit dienst.
 • 2012 SOC De Hagewinde wordt Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde.