Missie / Opdrachtverklaring

Wat doet MFC de Hagewinde? Welke is onze missie?

Kinderen en jongeren
in moeilijke opvoedingssituaties
bij hun groei naar volwaardige burgers
op maat en zorgzaam ondersteunen
en hun rechtmatige plaats in de samenleving
al doende afdwingen.

De Hagewinde ondersteunt de jongeren die hen toevertrouwd worden én hun omgeving.