Privacy

Zoals je terugvindt op onze website biedt Zorg en Onderwijs De Hagewinde je diverse vormen van ondersteuning.

Bij deze ondersteuning dragen we ook zorg voor de persoonlijke gegevens die je met ons deelt en die wij bewaren.

Om uit te leggen hoe we je gegevens gebruiken, hebben we een privacyverklaring opgesteld.
In de tekst hieronder wordt deze verklaring zo beknopt en duidelijk mogelijk toegelicht.

Wij ontvangen je gegevens wanneer je een aanvraag doet voor ondersteuning. Wij kunnen ook van anderen je persoonsgegevens ontvangen zoals bijvoorbeeld van je huisarts of van een andere voorziening.

Wij gebruiken je gegevens om verschillende redenen. In de eerste plaats om een kwalitatieve en optimale ondersteuning te kunnen bieden. Maar bijvoorbeeld ook om met je te communiceren over onze dienstverlening.

Volgens de bestaande wetgeving mogen wij niet zomaar je gegevens gebruiken.  Bepaalde gegevens hebben wij nodig om onze overeenkomst met jou te kunnen naleven. In sommige gevallen hebben we, alvorens we je gegevens mogen gebruiken, je toestemming nodig. Maar in noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we je persoonsgegevens toch, zonder toestemming vooraf.

Je kan erop vertrouwen dat je gegevens bij ons veilig zijn. Zolang wij persoonsgegevens van jou verwerken, nemen wij verschillende maatregelen om je gegevens te beschermen.

Soms is het nodig dat we je persoonsgegevens delen met anderen. Als we je persoonsgegevens delen dan maken we met hen afspraken zodat je persoonsgegevens ten allen tijde beschermd worden.

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is  En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Je mag ons steeds vragen om een overzicht te krijgen van welke persoonsgegevens we nu juist van je hebben. Ook kan je ons vragen om de persoonsgegevens die we van je hebben te wissen, aan te passen of over te dragen naar iemand anders. Je kan hiervoor contact opnemen met ons

  • via e-mail: privacy@hagewinde.be
  • via de post: Zorg en Onderwijs De Hagewinde – tav. ‘verantwoordelijke privacy’ – Poststraat 6 , 9160 Lokeren.

De uitgebreide privacyverklaring kan je raadplegen via deze link : Privacyverklaring De Hagewinde.