Doelgroep

Doelgroep

MFC De Hagewinde is erkend en gesubsidieerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap) en richt zich naar (de context van) kinderen en jongeren van de regio Waas en Dender met

 • gedrags- en emotionele problemen (GES)
 • autismespectrumstoornissen (ASS)
 • wel/niet in combinatie met licht tot matig mentale beperking.

Zoek je rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH),

dan biedt MFC De Hagewinde :

1. Kort verblijf

 • Op vraag, niet structureel.
 • enkel indien de groepsbezetting dit toestaat.
 • In een bestaande zorggroep.

2. Dagopvang

 • Midzomerwerking : maximum 3 weken in de zomervakantie.
 • Sloep : iedere vakantieperiode, voor maximum 5 pubers met ASS en een licht mentale beperking.

3. Begeleiding-aan-huis

 • Kort- en langdurige begeleiding, en ondersteuning van de context.
 • Kortdurende, themagerichte ondersteuningspakketten.

4. Outreach

Handicapspecifieke vorming-training-opleiding aan andere professionelen.

Heb je recht op niet rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH),

dan biedt MFC De Hagewinde :

1. Verblijf

 • Voor schoolgaande kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar, met ASS, GES en / of een licht mentale beperking.
 • Ondersteunend en gedifferentieerd orthopedagogisch leefklimaat.
 • Contextondersteuning.
 • Frequentie en intensiteit op maat.

2. Dagopvang

 • Voor leerlingen lagere school : leerlingen met GES, ASS of licht tot matig mentale beperking.
 • Voor leerlingen middelbare school: GES, ASS, licht mentale beperking.
 • Middag-, woensdag- en vakantiewerking.
 • Ondersteunend en gedifferentieerd orthopedagogisch leefklimaat.
 • Contextondersteuning.

3. Begeleiding-aan-huis

 • Door de dienst Boest (kort- en langdurende begeleiding).
 • Geïntegreerd binnen de werking van de zorggroep.

4. Dagbesteding

 • Door de zorggroep.
 • In partnerschap met ‘De Knoop’.

DSCN0217

 Doelgroep – iets meer info…

MFC De Hagewinde is erkend voor volgende doelgroepen:

 • Kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

  Ze hebben het moeilijk met aandacht. Bij het geven én bij het krijgen. Vaak liggen ze overhoop met hun gevoelens. Voor zichzelf. Voor elkaar. Voor de wereld. En daarom zoeken ze een houvast. Elk op zijn manier. Elke dag opnieuw. En daar zijn ze sterk in: proberen worden wie ze zijn.

  Dit is de brede noemer voor kinderen die primaire gedragsproblemen hebben en/of gedragsproblemen geënt op een emotionele problematiek. Het gaat ondermeer om:

  – kinderen met ADHD en impulscontroleproblemen zijn druk, kunnen zich moeilijk concentreren en reageren op elke interne of externe prikkel
  – kinderen met oppositioneel opstandig gedrag
  zijn nooit direct akkoord met wat de ouder vraagt, ‘nee’ in woord en daad is steeds hun eerste reactie en ze kunnen ook heel lang vasthangen in deze ‘nee’
  – kinderen met een uitgesproken gedragsstoornis
  vervallen snel in pesten, dreigen, vernielen, vechten, liegen, stelen en andere regels overtreden
  – kinderen met een hechtingsstoornis
  zoeken overduidelijk teveel of te weinig toenadering
  – kinderen met een angststoornis
  lijden aan chronische stress of stellen dwangmatige handelingen

  Ik dacht lange tijd dat mijn dochter gewoon ‘wat moeilijker’ was, maar nu weet ik dat er veel meer aan de hand is.

 • Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

  Ook binnen het autismespectrum is er een grote verscheidenheid aan moeilijkheden en gradaties.
  – Moeite met sociale interactie zwart-wit denken, strikt en letterlijk toepassen van gedragsregels, naïef en kwetsbaar
  – Moeite met communicatie zowel met woorden als met mimiek of gedrag, zowel in begrijpen als in spreken
  – Moeite met verbeelding geen fantasie, de dingen letterlijk nemen

  Ieder kind heeft een geheime code, de kunst is die te ontdekken.

  Dirk, papa van Jasper

 • Kinderen en jongeren met een licht mentale handicap (LMH)

  Kinderen met als mentale beperking een licht mentale handicap hebben een IQ tussen 50 en 70 en voldoen niet aan de aan de standaardverwachtingen die bij hun leeftijd passen op vlak van communicatie, zelfverzorging, zelfstandigheid, sociale en relationele vaardigheden, functionele vaardigheden, veiligheid,…
  Ze blijven bij lezen en schrijven vaak hangen op een niveau eerste/tweede leerjaar, hebben een beperkte woordenschat, stellen vaak onaangepast gedrag, lukken er moeilijk in vriendschapsrelaties te onderhouden, hebben weinig inzicht of doorzettingsvermogen, zijn eerder onvoorzichtig

  Hun handicap is dat je dikwijls niet ziet dat ze een handicap hebben. Zijzelf zien het ook niet, maar worden er wel dagelijks mee geconfronteerd. Dit is heel pijnlijk.

De kinderen in De Hagewinde kunnen een duidelijk uitgesproken problematiek hebben, maar bij heel wat kinderen is er sprake van gecombineerde problemen (GES en/of ASS en/of MH).

De kracht van De Hagewinde ligt er juist in dat zij steeds het kind blijven zien. Zij verengen het kind niet tot zijn problematiek. Zij geloven in de kracht en groeikans van ieder kind en vertrekken in de begeleiding steeds vanuit de sterktes van het kind.