Vacatures

Begeleider dagopvang

Je werkt als begeleider in een groep in de dagopvang. In deze zorggroep begeleid je lagere schoolkinderen met een autisme problematiek, eventueel met een bijkomende beperking (licht verstandelijke beperking, ADHD, …). Tijdens de schoolweken neem je deel aan teamoverleg, werk je elke middag (3u/dag) en ook op woensdagnamiddag. Tijdens de vakantieweken werk je volle dagen op de openingsdagen (volgens je contracttijd). Er is een gezamenlijke sluiting tijdens de laatste 2 weken van juli en eerste 2 weken van augustus. Uitzonderlijk voorzie je de ochtend- en/of de avondopvang of doe je bus begeleiding

Multi-inzetbare begeleider

Binnen De Hagewinde doorloop je een traject waarbij je aan de slag gaat in de zorggroepen waar op dat moment nood is aan extra hulp of vervanging. Zo krijg je de kans om onze werking vanuit alle hoeken en kanten te leren kennen. Op termijn kan je evolueren naar een vaste stek. Je begeleidt kinderen met gedrags- en emotionele problemen, al dan niet gecombineerd met een ASS of een licht tot matig verstandelijke beperking. Als multi-inzetbare begeleider is het erg belangrijk dat je graag werkt met alle leeftijden (kleuters, kinderen, jongeren). Je focust op de sterktes en aanwezige groeikansen bij de kinderen en jongeren (en hun gezinnen) en streeft elke dag opnieuw samen met je collega’s naar een gezonde identiteitsontwikkeling.

Begeleider autiwerking

Je begeleidt een groep jongeren tussen 12 en 21 jaar in een autispecifiek leefklimaat. In zorggroep De Ark verblijven jongeren met een autismespectrumstoornis, al dan niet gecombineerd met een gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking.  Je streeft naar een gezonde identiteitsontwikkeling en focust op de sterktes en het aanwezige potentieel bij de kinderen en hun gezinnen. Je bent goed in het behouden van een fijne groepsdynamiek, maar echt sterk ben je in het individueel werken met kinderen met een gecompliceerde problematiek

Administratief medewerker

Heb je een hart voor de non-profitsector en onze doelgroep? Ben je een kei in het plannen en opvolgen van administratieve dossiers? Heb je oog voor detail, ben je proactief en een teamplayer? Kom je graag terecht in een warm team van deskundige collega’s die jouw passie voor administratie delen? Dan zoeken we jou!

Medewerker personeelsdienst

Je staat maandelijks samen met je collega’s in voor een correcte en tijdige loonsverwerking van ongeveer 350 medewerkers. Je volgt samen met je collega’s de wijzigingen in sociale en arbeidswetgeving op. Je informeert collega’s over en ondersteunt hen met aanvragen van thematische verloven en andere personeelsgerelateerde thema’s. Je biedt voor een beperkt aantal uur ondersteuning bij diverse administratief ondersteunende taken.

Weekendopvoeder/begeleider gesloten unit

Als opvoeder/begeleider begeleid je jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden binnen een prikkelarme, beveiligde en gesloten zorgomgeving.
De focus van jouw begeleiding ligt op het uitbouwen van geïndividualiseerde zorgtrajecten, vertrekkend vanuit hun kracht en zorgnood, met aandacht voor hun sociaal emotioneel functioneren.
Je begeleidt hen in hun dagelijks functioneren en op alle levensdomeinen, o.a. basiszorg, (schoolvervangende) leermomenten en dagbesteding, ontspannings- en interesseactiviteiten, …

Interesse om bij ons te werken maar niet direct een passende vacature gevonden?