Vacatures

Gezinsbegeleider prikkelarme unit Kadanz

Je gaat aan de slag met de gezinnen van de kinderen die verblijven in de gesloten, prikkelarme en beveiligende unit Kadanz. In deze zorgomgeving begeleiden we jongeren met een ernstige gedragsproblematiek en een hoog intensieve begeleidingsnood.

Opvoeder dagopvang

Je werkt als begeleider in een groep in de dagopvang. In deze zorggroep begeleid je lagereschoolkinderen met gedrags- en emotionele problemen, eventueel met een bijkomende handicap (licht verstandelijke beperking, hechtingsstoornis, ADHD, …).

Gezinsbegeleider

Je gaat aan de slag met de gezinnen van de kinderen en jongeren die in De Hagewinde verblijven en biedt contextbegeleiding vertrekkende vanuit de sterktes van de gezinnen, dit in samenwerking met de zorgverantwoordelijke en de begeleiders. Dan ben jij onze ideale collega!

Begeleider prikkelarme unit

Je begeleidt jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden (GES+) binnen onze
prikkelarme, beveiligde en gesloten zorgomgeving Kadanz. Vertrekkende vanuit de kracht en zorgnood van de jongeren en met veel aandacht voor hun sociaal-emotioneel functioneren bouw je geïndividualiseerde zorgtrajecten uit.

Interesse om bij ons te werken maar niet direct een passende vacature gevonden?