Dankjewel vrijwilligers !

Het is “de week van de vrijwilliger”. Dat is een jaarlijks weerkerend initiatief waarbij ‘alle vrijwilligers over de hele wereld’ terecht bedankt worden voor hun warme inzet!

De Hagewinde heeft een nauwe samenwerking met een veertigtal vrijwilligers. Sommigen zijn er dagelijks of wekelijks (zelfs in coronatijden), anderen maken zich op piekmomenten vrij of dragen eerder onregelmatig maar niettemin heel gewaardeerd hun steentje bij. Telkens met een groot hart!

Voor al het werk dat ze verrichten en alle ondersteuning die ze geven aan de kinderen, jongeren en bewoners van de Hagewinde – rechtstreeks en onrechtstreeks – willen we hen van ganser harte bedanken!

In normale omstandigheden zouden ze elkaar tijdens “de week van de vrijwilliger” ont-moeten bij de Hagewinde. Dit jaar kan dat helaas niet. Toch mogen ze zich ook dit jaar aan een attentie verwachten, met dank aan Myriam Pieters en aan de collega’s van het Atelier.