Emotionele ontwikkeling

Het onderzoek is gestart vanuit de praktijk en vanuit een nood aan duidelijke handvaten om zich als begeleider – nog beter – te kunnen afstemmen op de emotionele noden van mensen met een verstandelijke beperking.

Een jaar lang werd er geproefdraaid met 8 begeleiders van een leefgroep van Broeders Ebergiste in Vurste, die zich vrijwillig opgaven om proeftuin te zijn voor dit praktijkwetenschappelijk onderzoek. Het team onderzoekers en het team begeleiders werkten intensief samen om diverse nieuwe invalshoeken en methodieken te verkennen en te implementeren. De focus lag hierbij op het ondersteunen van de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

De inzichten en methodieken, de ervaringen met emotionele beschikbaarheid, mentaliseren, stressregulatie en hoe je een team kan coachen in deze materie zijn gebundeld in een boeiend praktijkboek “Emotionele ontwikkeling in verbinding: Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag”, uitgegeven bij Garant.

Bij het boek hoort ook een boeiend spel ‘MENTEMO’  met inspirerende reflectievragen, waarmee een team onmiddellijk aan de slag kan gaan.

Filip Morisse, Erik De Belie, Mieke Blontrock, Jolien Verhasselt en Claudia Claes presenteerden het resultaat van hun onderzoek op een studienamiddag aan de HoGent, aan een publiek van psychologen, orhtopedagogen, teamcoaches, begeleiders en andere hulpverleners uit het orthopedagogisch werkveld.

voorstelling-boek-erik-db-2

Een bijzonder geslaagde en motiverende testcase, is gebleken …

voorstelling-boek-erik-db-5