MFC-uitwisselingsdag

MFC De Hagewinde blikt tevreden terug op de informatie-uitwisselingsdag die ze organiseerde voor medewerkers, directies, verantwoordelijken van organisaties die met MFC De Hagewinde samenwerken, die de ontwikkelingen in ons zorgaanbod willen volgen of die in hun organisatie de eigen MFC-omschakeling (mee) organiseren.
Meer dan 140 geïnteresseerden namen deel.

De studiedag begon met een uiteenzetting door de directie: onze organisatie, voorgeschiedenis, huidige praktijken en toekomstplannen werden uit de doeken gedaan onder de noemer “het MFC als katalysator voor het optimaliseren van de zorg”.

Aansluitend werden uiteenlopende thema’s aangebracht in verschillende infosessies, verzorgd door de betrokken verantwoordelijken binnen MFC De Hagewinde:
de transitie van SOC naar MFC, de periode van aanmelding tot aan de opname, de toeleiding naar de best passende zorgvorm, contextversterkend werken, schoolvervangende dagopvang, mobiele begeleiding als lichte zorgvorm… het waren thema’s die inspirerend werkten bij de aanwezigen.

Het napraten bij een hapje en een kom verse soep was gezellig en constructief.

We wensen iedereen voor zijn aanwezigheid en medewerking te bedanken.
En weet je nog: ons voetbalveld? Je kan als individu of als organisatie een m2 op jouw naam laten zetten…!

MFC 21maart2014 3