Taart?

Waarschuwing.
We vernemen helaas dat een – door ons niet gekende – jongere van deur tot deur gaat en in naam van De Hagewinde zelfgebakken taart aanbiedt, zogezegd voor de bosklassen. Enkele dagen na de betaling van 5€ zou hij de taart komen afgeven. Dit gebeurt uiteindelijk niet…
De Hagewinde kent de jongere niet en zou sympathisanten voor deze praktijk willen waarschuwen.

Organiseert De Hagewinde sponsoring acties, dan worden deze op de website bekendgemaakt.
Sponsoring acties worden nu en dan en telkens met een duidelijk doel voor ogen georganiseerd door medewerkers en kinderen van onze zorg- en onderwijsgroep. Hierbij gaat het dan om gerichte acties met een specifieke vraag of aanbod: fietsen voor de kinderen, een speeltuig in de tuin, een kamp, uw commerciële advertentie in ons krantje …