Omgaan met Corona

Ook in deze moeilijke tijden staan onze medewerkers dag en nacht klaar voor onze kinderen, jongeren en volwassenen! Ze zijn een belangrijke schakel in de dagdagelijkse activiteiten die de kinderen, jongeren en volwassenen bij MFC De Hagewinde doen. Samen gaan wandelen, gaan fietsen, buiten spelen,… Helaas worden evidenties om te ventileren, zoals een vergadering, een intervisiegesprek of een goed gesprek met een collega, in deze periode moeilijker en moeilijker. Aangezien wij deze zelfzorg willen blijven stimuleren delen we enkele tips die het Rode Kruis Vlaanderen heeft opgesteld!

Zorg voor veiligheid

 • Jij verricht heldenwerk in zeer moeilijke omstandigheden.
 • Ken je eigen veerkracht en de risico’s van je opdracht.
 • Volg de richtlijnen van je werkgever. Begrijp je rol en verantwoordelijkheid.
 • Vraag tijdig om steun en begeleiding op je werk.

Zorg voor jezelf

 • Verzorg je dagritme. Eet regelmatig & gezond. Drink voldoende water
 • Vertrouw op wat je hielp bij eerdere moeilijke momenten.
 • Slaap en rust voldoende. Dit is een trage crisis.

Samen niet alleen

 • Neem belangrijke beslissingen niet alleen.
 • Zoek (telefonisch) steun bij collega’s, vertrouwenspersonen én dierbaren. Laat voor je zorgen.
 • Draag goed zorg voor elkaar, thuis én in je team.

Zorg voor voldoende rust

 • Adem! Neem tijd om in eer en geweten te beslissen. Pauzeer regelmatig.
 • Volg betrouwbaar nieuws, maar las ook voldoende rustmomenten in waarop je géén nieuws volgt.
 • Neem tijd om je gevoelens, zoals angst of frustratie, te begrijpen en te aanvaarden. Dit zijn normale gevoelens bij deze crisis. Ventileer je gevoelens en deel je behoeften.