Vrijwilligers maken een groot verschil!

Je moet het maar doen! Vrijwillig je tijd wijden aan onze jongeren, met hen gaan wandelen, gaan zwemmen, hen vervoeren,… Vrijwilligers maken een groot verschil voor onze jongeren en daarom bedanken we hen uitdrukkelijk! Donderdag 5 maart mochten we een groot aantal van hen verwelkomen op ons pannenkoekenfestijn, en waarop we hen ook met een attentie verrasten.
Bedankt voor jullie engagement! Jullie zijn echte kraks!