De Ark

De Ark: verblijf, dagopvang, dagbesteding, contextbegeleiding, autispecifiek leefklimaat.

In De Ark is er ruimte voor 8 jongeren van 13 jaar tot 18 met een autismespectrumstoornis al dan niet gecombineerd met gedrags- en emotionele stoornissen en/of licht mentale beperkingen.

Vanuit een stevig gestructureerde werking, met duidelijk geformuleerde verwachtingen en voorspelbare gevolgen, wordt een veilig en positief leefklimaat gecreëerd. Dit leefklimaat wordt zoveel als mogelijk gebaseerd en afgestemd op het ‘gewone’ leven.

Op maat en vertrekkend vanuit hun kracht wordt er gewerkt aan een gezonde identiteitsontwikkeling en het verwerven van vaardigheden voor praktische, persoonlijke en sociaal-emotionele redzaamheid, met heel veel kansen om gewoon ‘jongere’ te zijn en te genieten van het leven door te spelen, feesten, leren en dagelijkse bezigheden.

Samen met het gezin wordt er gezocht naar manieren om de jongere te leren omgaan met zijn beperkingen, probleemgedrag en moeilijke situaties. De jongere leert verantwoordelijkheden op te nemen en vindt zijn plaats in zijn gezin, bij zijn leeftijds- en groepsgenoten, op school en in de wereld.