De Kajuit

De Kajuit: dagopvang in de Vinderij, met contextbegeleiding.

In De Kajuit verblijven 5 kinderen met een autismespectrumstoornis in dagopvang. Zij krijgen een gespecialiseerde begeleiding gericht op  persoonlijkheidsvorming, sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
De doelstelling van de zorggroep is om vanuit een onvoorwaardelijk respect voor het “anders zijn” van de kinderen, hen groei- en ontwikkelingskansen aan te bieden. Concreet betekent dit: een evenwicht behouden tussen het bewaren van hun eigenheid en het verbeteren van hun sociale vaardigheden.
De samenwerking met het gezin staat centraal: het stimuleren van de ontwikkeling van het kind kan enkel in nauw overleg met de ouders. Dialooggerichte communicatie en re√ęle participatie worden zichtbaar tijdens de evolutiebespreking van het kind wanneer begeleiders en ouders samen het begeleidings- en behandelingsplan opmaken en samen zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.