Horizon

Horizon: dagopvang in de Vinderij, met contextbegeleiding.

Zorggroep Horizon biedt Dagopvang aan 10 kinderen die schoollopen in het type-2-onderwijs in BuBao de Vinderij. Sommige kinderen hebben naast een matig verstandelijke beperking ook een bijkomende beperking als ASS, ADHD, DCD, taalstoornis.

Vanuit het samenleven in een zorggroep worden de kinderen ondersteund in hun eigen specifieke ontwikkeling en worden groeikansen geboden om hun zelfstandigheid te vergroten.

De kinderen beschikken over minimale vaardigheden om samen te leven in groep waarbij het samen eten en spelen onder begeleiding centraal staat. We leren hen omgaan met elkaar en met de begeleiding  waarbij respect voor elkaar en ruimte om op te komen voor zichzelf belangrijke waarden zijn.

Naast het groepsgebeuren  gaat veel  individuele aandacht naar het oefenen van vaardigheden op  vlak van zelfredzaamheid, communicatie, contact, invulling van individuele vrije tijd, … Tevens leren we de kinderen omgaan met hun gevoelswereld waarbij het leren beheersen van moeilijke gevoelens als angst, boosheid en frustratie een belangrijke plaats inneemt.

dsc_0026

We hebben nauw contact met de school en zien de ouders als belangrijke partners om samen na te denken over de specifieke zorgvragen van hun kind. In een aanbod van gezinsbegeleiding proberen we ook het gezin steun te bieden bij het specifieke opvoedingsproces van hun kind.

Op schooldagen bieden we  middag- en woensdagnamiddagopvang  en tijdens de schoolvakanties is er een vakantiewerking.