Mars

Mars: dagopvang 13+ met contextbegeleiding.

Mars

Mars is een dagopvanggroep waar 10 jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of een (licht) mentale beperking begeleid worden.

Deze jongeren volgen middelbaar onderwijs (gewoon of bijzonder onderwijs) en komen over de middag, op woensdagnamiddag, vakantiedagen of op afgesproken momenten naar de zorggroep.

Via een open communicatiestijl en een sterke groepsdynamiek stimuleren we de jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun gedrag. Daarnaast werken we – in samenspraak met jongeren en ouders – een individueel traject met aangepaste leerpunten uit. Dit kan gaan over het vergroten van de zelfredzaamheid, het oefenen van sociale vaardigheden, het kiezen van een gepaste vrije tijdsbesteding, het leren omgaan met moeilijkheden en problemen…

Op intensieve wijze wordt er samengewerkt met de thuiscontext.