Ster

Ster: dagopvang in de Vinderij, met contextbegeleiding.

Vinderij

Ster is een zorggroep waar 10 kinderen met een autismespectrumstoornis in dagopvang
blijven. We bieden een gespecialiseerde begeleiding die gericht is op de
persoonlijkheidsvorming, sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

De doelstelling van Ster is om vanuit een onvoorwaardelijk respect voor het
“anders zijn” van deze kinderen, hun groei en ontwikkelingskansen aan
te bieden. Concreet betekent dit: een evenwicht behouden tussen hun eigenheid
en het laten groeien van hun sociale vaardigheden.

De samenwerking met het gezin staat hierbij centraal; het stimuleren van de
ontwikkeling van het kind kan enkel in nauw overleg met de ouders.
Dialooggerichte communicatie en reƫle participatie worden zichtbaar tijdens de
evolutiebespreking van het kind wanneer begeleiders en ouders samen het
begeleidings- en behandelingsplan opmaken en samen zoeken naar de meest
geschikte aanpak bij allerlei moeilijkheden.