Straalvogel

Straalvogel: dagopvang in de Vinderij, met contextbegeleiding.

Straalvogel is een zorggroep met dagopvang voor 15 kinderen met een gedrags- en emotionele stoornis al dan niet samengaand met een licht mentale handicap. Straalvogel heeft een sterk gestructureerde werking met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind, en met ruimte voor directe betrokkenheid en inspraak. We werken aan een sfeer waar veiligheid en wederzijds respect heerst.
Onze specifieke doelstelling is het aanleren dat grensoverschrijdend gedrag, agressie en/of lage frustratietolerantie kan omgebogen worden naar een meer sociaal aanvaardbaar gedrag. Zelfverantwoordelijkheid staat hierbij centraal.

Om dit te realiseren steunen wij in zorggroep Straalvogel op een intensieve, dialooggerichte samenwerking met het gezin.

Bovendien biedt de werking een individueel handelingsaanbod aan binnen een vertrouwd klimaat. De opvoeders werken vanuit een open houding tav de kinderen; ze bieden hen ruimte tot directe betrokkenheid en inspraak.
Zo krijgen ze meer kansen om te slagen in onze samenleving.

Straalvogel is een plaats waar je kunt uitrusten en genieten van de maaltijd. Je hebt er niet veel voor nodig. Goede opvoeders, leuke vrienden en een gezellige sfeer

We gaan elke woensdag activiteiten doen en elke dinsdag krijgen wij frietjes. Vrijdag eten we meestal vis. Tijdens het vrij spel hebben we de kans om met leuke dingen te spelen zowel binnen als buiten. Ook in de vakantie kunnen wij naar de zorggroep en tijdens de eerste week van juli is het kamp!