’t Schip

’t Schip: dagopvang 13+, met contextbegeleiding.

‘t Schip is een zorggroep voor dagopvang voor 5 jongeren met gedragsmoeilijkheden, een problematiek binnen het autismespectrum en/of een verstandelijke beperking.  Onze jongeren hebben behoefte aan leren in een kleine groep.

In de dagelijkse werking bieden we jongeren zo ruim mogelijke ontwikkelingskansen waardoor ze vaardigheden kunnen trainen die hun helpen in de groei naar zelfstandigheid, bv. leren omgaan met vrijheden, verantwoordelijkheid leren dragen, conflicten leren oplossen, ruzies uitpraten, zoeken naar leuke en aangepaste vrijetijdsbesteding…  Afhankelijk van de school (plaats of stage) komen de jongeren onder de middag, op woensdagnamiddag en tijdens vakanties naar ‘t Schip.

We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders. Dit gebeurt via een contactschriftje, telefoontjes, huisbezoeken en gesprekken allerhande. Samen, met het kind en de ouders, gaan we op zoek naar de betekenis van bepaald gedrag  en gevoelens; samen begeleiden we het groeiproces van de jongere naar jong-volwassene.

't Schip