Tarmac

Tarmac: verblijf, dagopvang, dagbesteding, contextbegeleiding, vereenvoudigd leefklimaat.

In Tarmac is er ruimte voor 7 jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen in combinatie met licht tot matig mentale beperkingen.

Vanuit een stevig gestructureerde werking, met duidelijk geformuleerde verwachtingen en voorspelbare gevolgen, wordt een veilig en positief leefklimaat gecreëerd waar jongeren kunnen groeien en ontwikkelen op hun manier. Dit gebeurt met ruimte voor directie betrokkenheid en inspraak en wordt zoveel mogelijk gebaseerd en afgestemd op het ‘gewone’ leven.

Op maat en vertrekkend vanuit de kracht van de jongeren wordt er gewerkt aan een gezonde identiteitsontwikkeling en het verwerven van vaardigheden: zelfredzaamheid  (wat kan ik goed? waar moet ik nog aan werken?), sociale vaardigheden (hoe ga ik om met andere mensen?), vrijetijdsbesteding, dagbesteding en het leren beheersen van gedrag en emoties (hoe krijg ik mezelf opnieuw onder controle?). De jongeren krijgen heel veel kansen om gewoon ‘jongere’ te zijn en te genieten van het leven door te spelen, feesten, leren en dagelijkse bezigheden. Op Tarmac werken we naar zelfstandigheid, binnen de mogelijkheden en noden van de jongeren.

Samen met het gezin wordt er gezocht naar manieren om de jongere te leren omgaan met zijn beperkingen, probleemgedrag en moeilijke situaties. De jongere leert verantwoordelijkheden op te nemen en vindt zijn plaats in zijn gezin, bij zijn leeftijds- en groepsgenoten, op school en in de wereld.

fiets