Tijl

Tijl: verblijf, dagopvang, dagbesteding, contextbegeleiding, regulerend leefklimaat.

In Tijl is er ruimte voor 7 jongeren van 13 jaar tot 18+, jongeren met sterktes en met specifieke moeilijkheden. De moeilijkheden situeren zich hoofdzakelijk binnen de gedrags- en emotionele stoornissen al dan niet in combinatie met een licht mentale beperking en/of autismespectrumproblemen.

Er wordt bewust gekozen om in een kleine groep van minimaal 5 jongeren aan de slag te gaan. Daarnaast bieden we de kans aan 2 jongeren om de eerste stappen te zetten naar zelfstandigheid via studio’s met de sterke nabijheid van de groep.

Vanuit een stevig gestructureerde werking, met duidelijk geformuleerde verwachtingen en voorspelbare gevolgen, wordt een veilig en positief leefklimaat gecreëerd. Dit leefklimaat wordt zoveel als mogelijk gebaseerd en afgestemd op het ‘gewone’ leven.

Op maat en vertrekkend vanuit hun kracht wordt er gewerkt aan een gezonde identiteitsontwikkeling en het verwerven van vaardigheden voor praktische, persoonlijke en sociaal-emotionele redzaamheid, met heel veel kansen om gewoon ‘jongere’ te zijn en te genieten van het leven door te spelen, feesten, leren en dagelijkse bezigheden.

Samen met het gezin wordt er gezocht naar manieren om de jongere te leren omgaan met zijn beperkingen, probleemgedrag en moeilijke situaties. De jongere leert verantwoordelijkheden op te nemen en vindt zijn plaats in zijn gezin, bij zijn leeftijds- en groepsgenoten, op school en in de wereld.