Zonneweelde

Zonneweelde: verblijf, dagopvang, dagbesteding, contextbegeleiding, ondersteunend en ontwikkelingsgericht leefklimaat.

In Zonneweelde is er ruimte voor 11 kinderen en jongeren van 6 jaar tot 18+, kinderen en jongeren met sterktes en met specifieke moeilijkheden. De moeilijkheden situeren zich binnen de gedrags- en emotionele stoornissen, licht mentale beperkingen en/of autismespectrumproblemen.

Vanuit een stevig gestructureerde werking, met duidelijk geformuleerde verwachtingen en voorspelbare gevolgen, wordt een veilig en positief leefklimaat gecreëerd. Dit leefklimaat wordt zoveel als mogelijk gebaseerd en afgestemd op het ‘gewone’ leven.

Op maat en vertrekkend vanuit hun kracht wordt er gewerkt aan een gezonde identiteitsontwikkeling en het verwerven van vaardigheden voor praktische, persoonlijke en sociaal-emotionele redzaamheid, met heel veel kansen om gewoon ‘kind’ te zijn en te genieten van het leven door te spelen, feesten, leren en dagelijkse bezigheden.

Samen met het gezin wordt er gezocht naar manieren om het kind te leren omgaan met zijn beperkingen, probleemgedrag en moeilijke situaties. Het kind of de jongere leert verantwoordelijkheden op te nemen en vindt zijn plaats in zijn gezin, bij zijn leeftijds- en groepsgenoten, op school en in de wereld.