Stage

De Hagewinde gaat met tal van scholen, hogescholen en universiteiten engagementen aan om hun studenten in ons werkveld begeleid stage te laten lopen.

Stagiairs van deze scholen en met een hart voor kinderen en met de ambitie om ze te helpen groeien en bloeien, kunnen na een kennismakingsgesprek in de diverse teams binnen de organisatie (langdurige) stages lopen.

Heb je vragen, mail dan naar info@hagewinde.be.