16+ en kamertraining

16+ en kamertraining

Vanaf 17 jaar kunnen jongeren, die al in een zorggroep verblijven, zich kandidaat stellen voor Kamertraining.

Om jongeren de kans te bieden zich te oefenen in het zelfstandig wonen, en de overstap van een beschermende zorggroepwerking naar (meer) zelfstandig wonen makkelijker te maken, hebben we verschillende formules van Kamertraining ontwikkeld:

– Studiowonen in de zorggroep: 2 jongeren kunnen hiervan gebruik maken.

– Studiowonen op het centrale domein: 3 ruime studio’s met eigen keuken en sanitair zijn in een apart gebouwtje ondergebracht.

– Studiowonen in een apartementsblok gelegen naast een zorggroep in de Luikstraat biedt woongelegenheid voor 4 jongeren.

Vanuit een empowerende begeleidingsstijl wordt appel gedaan op de jongeren om op vlak van financies, zelfzorg, sociaal leven, tijdsbesteding, administratie, toekomst… meer zelfverantwoordelijkheid op te nemen.