Begeleiding-aan-huis

Begeleiding-aan-huis: Boest

MFC De Hagewinde biedt begeleiding-aan-huis. Dit is ondersteuning aan kinderen en jongeren die niet verblijven in een zorggroep.  Vanaf het eerste contact werken we nauw samen met ouders en kinderen. We hechten veel belang aan hun inbreng en aan de aanwezige sterktes in en rond het gezin. In de kennismakingsperiode spreken we samen af waarmee we hen kunnen helpen. De werkpunten worden neergeschreven in het handelingsplan. Hiermee gaan we verder samen aan de slag. De doelstellingen van de begeleiding-aan-huis kunnen zijn: samen met ouders zoeken hoe we hen kunnen sterker maken in hun opvoedingsrol; met het kind praten over zijn diagnose zodat hij zichzelf beter leert kennen en begrijpen; op zoek gaan naar passende vrijetijdsbesteding; samen met ouders nadenken over het gedrag van hun kind en hoe zij hierop reageren. Zo kunnen we deze wisselwerking beter begrijpen en onze aanpak hierop afstemmen; de schoolse opvolging thuis ondersteunen; het kind beter leren omgaan met frustraties en boosheid; de relaties in het gezin sterker maken: leren overleggen en onderhandelen met elkaar.

Broers, zussen en steunende  familieleden kunnen ook betrokken worden. Tevens is er samenwerking met de school en andere  hulpverleners mogelijk.

Eén vaste begeleider komt langs in het gezin. Hoe vaak en wanneer wordt samen afgesproken (vb. 14-daags). Soms gaan begeleidingsmomenten ook elders door (vb. op school, op consultatie bij de kinderpsychiater, …).

Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van de hulpvraag. Er staat geen einddatum op. Regelmatig kijken we samen met de ouders en de kinderen of er nog ondersteuning  nodig is.

De verantwoordelijke voor begeleiding-aan-huis Boest is Hilde Lammens. Zij is te bereiken via 0473/94 97 16 en hilde.lammens@hagewinde.be.

zorg