Dagopvang

Dagopvang

De zorggroep is de spil in onze werking.
Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep.
Elke groep heeft 5 tot 11 aantal kinderen/jongeren, een vast opvoedersteam, een psychopedagoog en een gezinsbegeleider.

Als multifunctioneel centrum kan De Hagewinde heel flexibel alle begeleidingsvormen aanbieden binnen dezelfde zorggroep.

poststraat

Kinderen/jongeren die beroep willen doen op dagopvang (het vroegere “semi-internaat”), worden meestal tijdens de ochtend/avond, de schoolmiddagen, de woensdagnamiddagen en op vakantiedagen begeleid.

Er wordt flexibel omgegaan met de intensiteit van deze zorg en indien zinvol, kunnen kinderen/jongeren slechts enkele dagen van de week op de zorggroep blijven. Een combinatie met enkele dagen internaat is ook mogelijk.

Dagopvang focust meestal op individuele, context- of schoolbegeleiding en op het leren samenleven- en spelen met anderen.Op de campus van de school De Vinderij zijn zeven dagopvanggroepen. Zij richten zich enkel naar kinderen uit het buitengewoon basisonderwijs type 1, 2 en 3.
De zorggroepen hebben elk een duidelijk profiel (mentale beperking, GES en ASS).
Op de centrale campus in de Poststraat zijn er twee dagopvanggroepen die zich exclusief richten naar jongeren uit het secundair onderwijs.

groep