Globale Individuele Ondersteuning

Hagewinde GIO

Globaal Individuele Ondersteuning wil inclusieve trajecten van jonge kinderen met specifieke zorgen ondersteunen. 

Wie komt in aanmerking?

GIO richt zich naar

  • diensten kinderopvang en buitenschoolse opvang
  • regulier kleuteronderwijs en 1e leerjaar basisonderwijs

die kinderen van 0 tot 7 jaar begeleiden met een (vermoeden van een) beperking binnen onze doelgroep.

Leerlingen van het 1e leerjaar kunnen enkel tot eind december aangemeld worden.

Wat houdt GIO in?

Er wordt nauw samengewerkt met begeleiders van de opvang en leerkrachten, in samenspraak met ouders.  We vertrekken vanuit hun hulpvragen en brengen bij de start van een traject de doelen in kaart.  We zoeken samen naar wat helpend kan zijn: welke begeleiding wordt gegeven aan het kind , hoe worden begeleiders/leerkrachten ondersteund, hoe worden ouders betrokken…  Regelmatig bespreken we samen het verloop van  het zorgtraject.

De begeleidingen gaan door in de opvangdienst of op school.  Er wordt samen afgesproken wanneer en hoe vaak er GIO-begeleidingen zijn.  Een kind heeft per jaar recht op maximum 30 begeleidingsmomenten (RTH). 

Kostprijs?

Alle kosten worden gedragen door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH). Ouders, opvangdiensten of scholen dienen niets te betalen.

Interesse of meer informatie?

Voor verdere vragen  en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Hilde Lammens, verantwoordelijke van Boest, begeleiding-aan-huis.

Tel: 0473 94 97 16
E-mail: hilde.lammens@hagewinde.be