Logeer en kortdurende opvang

Logeren en kortopvang

Kinderen en jongeren kunnen voor een korte periode (max 92 nachten per jaar)  verblijven in een zorggroep die afgestemd is op hun noden en beperking. Dit kan zowel tijdens schoolweken, weekends als tijdens vakantieperiodes.  Voor zo’n kortdurend en beperkt verblijf is er geen erkenning nodig vanuit VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap). In principe kan dus elke zorgvrager, met een vermoeden van handicap (GES, ASS, LMH) hiervan gebruik maken.

Meer info?

Meer info vind over de werking van onze verschillende zorggroepen vind je hier. Een kortdurend verblijf is enkel mogelijk als er ruimte is binnen de betrokken zorggroep.