Meerderjarigen

WOONONDERSTEUNING:

Woonondersteuning De Hagewinde kent verschillende vormen.

Het Durmehuis is een huis in de stad, een woongemeenschap voor 9 volwassenen. Elk van deze mensen heeft een erkenning voor tehuis niet-werkenden. Binnen het Durmehuis wordt gestreefd naar een participatieve, emancipatorische en individuele benadering, weliswaar begrensd (maar net zo goed gestimuleerd) door het groepsleven.

Het dagelijkse leven, in al zijn facetten, is het leidmotief. Er wordt gegeten en geslapen, gefeest en gewerkt, op uitstap en op vakantie gegaan, hobby’s worden beoefend, enz…
Het weekend brengen de bewoners door in het Durmehuis of bij familie.

In de Luikstraat wonen 2 personen individueel in een studio. Ook zij hebben een erkenning tehuis niet-werkenden. Ze worden op maat ondersteund en krijgen allebei intensieve begeleiding die tegemoet komt aan hun noden. Het individueel ondersteunen biedt voor beiden een grote meerwaarde. Het woonhuis Durmehuis fungeert daarnaast als veilige haven: soms gaat men daar eten, vrienden bezoeken, aankloppen als er een probleem is. De 2 begeleiders die deze beide personen ondersteunen werken ook in het Durmehuis als woonbegeleider en zorgen er aldus voor dat er een zeer levendige verbinding is. De nabijheid van het arbeidszorgproject De Waaier biedt een tweede verankering.

In de Louis Herbertstraat wonen 3 mensen samen in een gewoon woonhuis in een woonwijk. De woonbegeleiding komt dagelijks langs. Deze 3 mensen kunnen ook altijd terecht in het Durmehuis.

DAGONDERSTEUNING:

Sedert mei 2016 is er een project dagondersteuning van start gegaan voor 3 mensen  deeltijdse dagondersteuning. Het is de betrachting om arbeidsmatig met deze mensen aan de slag te gaan. 3 Halve dagen per week bedienen zij samen met de begeleider de personeelsleden in het personeelrestaurant. 1 volledig dag wordt besteed aan persoonlijke ondersteuning, aangevuld met lichte logistieke taken en ontspanningsactiviteiten.